De Daries

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Arendonk
Deelgemeente Arendonk
Straat De Daries

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Arendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deel van de verbindingsbaan Arendonk-Turnhout, gelegen tussen De Valken en Schotelven; de aanleg van een steenweg tussen beide kantonnale hoofdplaatsen dateert van 1856. Voorheen genaamd Schotelvenschen Kerk Weg, een voet- en dijkweg van dit gehucht naar de dorpskerk. "Darie", een kortvezelige onzuivere veensoort verwijst naar de turf die hier aan de boorden van de Wamp werd gestoken. Het toponiem "Den Tip" voor de afsplitsing met Bergen bleef bewaard in de naam van het hoekcafé, De Daries nummer 140.

Heterogene lintbebouwing met talrijke vrij- en halfvrijstaande, naar het centrum toe meer aaneensluitende eengezinswoningen uit het interbellum. Ook enkele arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Arendonk

Arendonk (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

De Daries 19, Arendonk (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

De Daries 33-35, Arendonk (Antwerpen)

omvat Kloostercomplex Sint-Agnetendal

De Daries 2, Kloosterbaan 5, Arendonk (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

De Daries 50, Arendonk (Antwerpen)

omvat Modernistische villa

De Daries 1, Arendonk (Antwerpen)

omvat Villa Rust Oord

De Daries 4, Arendonk (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.