Vrijheid

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Arendonk
Deelgemeente Arendonk
Straat Vrijheid

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Arendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoofdstraat van de gemeente, eertijds aangeduid als Plaats, Dorpsstraat of Gasthuisstraat, begrepen tussen De Valken aan westelijk- en Begijnhof/Wezenstraat aan oostelijke zijde.

De namen "Plaats" en "Dorpsstraat" verwijzen naar het aloude marktplein waarrond het dorp zich gevormd heeft, de naam "Gasthuisstraat" refereert aan het vroegere gasthuis in 1857-1860 opgericht op het einde van de straat ter hoogte van de voormalige pachthoeve zogenaamd Het IJzeren Kruis.

Huidige naamgeving in 1937, verwijzend naar de Arendonkse geschiedenis. Van 1212 tot aan de Franse Revolutie was Arendonk een "vrijheid", dit is een rechtstreeks van de hertogen van Brabant afhangende en van alle verplichtingen als laat of lijfeigene vrijgestelde gemeente.

Groot driehoekig plein, grotendeels ingenomen door de kerk en het monument der gesneuvelden, vanaf nrs. 31/38 versmallend tot een straat. Heterogene, tot de 19de eeuw opklimmende doch sterk aangepaste lintbebouwing met onder meer gemeentehuis, enkele voornamere herenhuizen, winkels en horecazaken. Kleinere huizen naar het einde van de straat toe, eertijds veelal arbeiders- en boerenarbeidershuizen.

Vrijheid nummer 20: in 1964 naar ontwerp van J. Keustermans vernieuwde pastorie; skyline en gevelritmering van de oude tot 1613 opklimmende en later vergrote pastorie, bleven in het nieuwe concept bewaard.

Vrijheid/Schoolstraat nummer 2: Sint-Jansinstituut van 1960 en volgende naar ontwerp van J. Keustermans, opgericht ter vervanging van de lagere jongensschool van 1867 naar ontwerp van J. Van Gastel en vergroot in 1891, 1901 en 1907 naar ontwerp van P.J. en J. Taeymans.

Vrijheid nummer 100: rustoord Sint-Isabella van circa 1970 naar ontwerp van K. Van Riel (Berchem), opgericht ter vervanging van het oude gasthuis van 1857-1860 en volgende naar ontwerp van J. Van Gastel.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen Centrum, dossiers 3, 6, 7, 8, 16.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Arendonk

Arendonk (Antwerpen)

omvat Apotheek en woning

Vrijheid 62, Arendonk (Antwerpen)

omvat Boerenarbeidershuizen

Vrijheid 83, 89, Arendonk (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Vrijheid 64-66, Arendonk (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Vrijheid 12, Arendonk (Antwerpen)

omvat Dokterswoning Gustave Deroissart

Vrijheid 29, Arendonk (Antwerpen)

omvat Dorpswoning

Vrijheid 82, Arendonk (Antwerpen)

omvat Eclectisch café

Vrijheid 38, Arendonk (Antwerpen)

omvat Eclectisch herenhuis

Vrijheid 43, Arendonk (Antwerpen)

omvat Eclectische dorpswoning

Vrijheid 81, Arendonk (Antwerpen)

omvat Gemeentehuis en vredegerecht Arendonk

Vrijheid 29, Arendonk (Antwerpen)

omvat Herenhuis met aanhorigheden

Vrijheid 22, Arendonk (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Vrijheid 2, Arendonk (Antwerpen)

omvat Huis Walravens

Vrijheid 32, Arendonk (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Vrijheid 51, Arendonk (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische notariswoning

Vrijheid 26, Arendonk (Antwerpen)

omvat Onderpastoorswoning

Vrijheid 50, Arendonk (Antwerpen)

omvat Oorlogsmonument

Vrijheid zonder nummer, Arendonk (Antwerpen)

omvat Park Deroissart

Vrijheid zonder nummer, Arendonk (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job

Vrijheid zonder nummer, Arendonk (Antwerpen)

omvat Sigarenfabriek Van der Pas

Vrijheid 58, Arendonk (Antwerpen)

omvat Villa G. Deroissart-Stercken

Vrijheid 31, Arendonk (Antwerpen)

omvat Villa Malakof

Vrijheid 1, Arendonk (Antwerpen)

omvat Villa Marguerite

Vrijheid 56, Arendonk (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.