Modernistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Ruytenburgstraat
Locatie Ruytenburgstraat 44, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis ontworpen door Emiel Van Averbeke

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Modernistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Hoekhuis Strijdhoflaan, nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, 1926. Blokvormig, donkerbruin bakstenen gebouw met in- en uitspringende rechthoekige volumes, verdieping boven de inkom later toegevoegd. Deels zichtbare roosteringen van gewapend beton als horizontale markering, regenpijpen als verticaal element; speelse versiering met kleurig mozaïekpaneeltje.

  • AERTS W., Emiel Van Averbeke (1876-1946) stadshoofdbouwmeester. Zijn bijdrage tot de moderne bouwkunst te Antwerpen, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.), 1977, p. 75-77, 127-128.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ruytenburgstraat

Ruytenburgstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.