Warandestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Humbeek
Straat Warandestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat tussen de Kerk- en Driesstraat ten zuiden van het voormalige kasteeldomein van de heren van Humbeek (nrs. 100-102). Op enkele hoeven na quasi onbebouwd gebleven tot begin 20ste eeuw, hiervan rest enkel nog nr. 45. Het langgestrekte lemen hoevetje naast nr. 65 opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977 werd gesloopt.

Heden is de straat voornamelijk bebouwd tussen de Kerkstraat en het Langstraatje. Het begin wordt gekenmerkt door eenvoudige grotendeels aangepaste arbeiderswoningen van twee tot vier traveeën en anderhalve tot twee bouwlagen; nr. 3 nog oorspronkelijk.

Nr. 71 is een voorbeeld van een typisch landbouwbedrijf uit de jaren 1920-1930 bestaande uit een tweelaags woonhuis met een voorgevel in decoratieve baksteenbouw en aanpalende lagere bedrijfsgebouwen (zie gemeente-inleiding).

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Humbeek

Humbeek (Grimbergen)

omvat Boerenhuis

Warandestraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerwoning en fabrieksgebouw

Warandestraat 29, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Domein van het Gravenkasteel

Warandestraat 100-102 (Grimbergen)

omvat Gravenkasteel

Warandestraat 100-102, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Grovenshoef

Warandestraat 45-47, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Stoeterij van het Gravenkasteel

Warandestraat 138-140, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Villa Rega

Warandestraat 46, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.