Dorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Mollem
Straat Dorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Asse (geografische herinventarisatie: 02-05-2003 - 01-04-2004).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Centrum van Mollem, bestaande uit een rechthoekig dorpsplein ter zijde van de Kasteelstraat met de centrale inplanting van de Sint-Stefanuskerk en ten noordoosten ervan de pastorie. De hoek met de Kasteelstraat wordt ingenomen door het voormalige gemeentehuis met bijhorende gemeenteschool, thans een filiaal van de bibliotheek (nummer 1). Aansluitend vertoont de noordelijke pleinwand een heterogene bebouwing uit de negentiende en de twintigste eeuw, sterk verspringend ten opzichte van de rooilijn. De zuidelijk pleinwand bevat nog enkele hoofdzakelijk negentiende-eeuwse hoeven waarvan het uitzicht werd aangepast in de loop van de twintigste eeuw. De dorpskom van Mollem werd beschermd als dorpsgezicht bij Besluit van 10 januari 1980.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mollem

Mollem (Asse)

omvat Boerenhuis

Dorp 59, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Dorpshoeve

Dorp 2, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Gemeentehuis van Mollem

Dorp 1, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Stefanus

Dorp zonder nummer, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Pastorie Sint-Stefanusparochie met ommuurde tuin

Dorp 22, Asse (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.