Brusselsesteenweg (Zellik)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Gentsesteenweg (1975)
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Zellik
Straat Brusselsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Asse (geografische herinventarisatie: 02-05-2003 - 01-04-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aloude verbindingsweg tussen Brussel en Gent, die de gemeente nagenoeg halveert in oost-westrichting. In de achttiende eeuw werd het toenmalige tracé rechtgetrokken en gekasseid in functie van het toenemende handelsverkeer. Het dorpscentrum dat door het rechttrekken niet langer aan de baan lag doch ten zuiden ervan, raakte min of meer verlaten; het dorp breidde zich uit langs de nieuwe steenweg, waar meerdere afspanningen werden gebouwd en waar diverse ambachtslui zich kwamen vestigen. Tot op heden drukke transitbaan, thans gedeeltelijk ontlast door de aanleg van de Pontbeek(straat) verder ten noorden, die er parallel mee loopt en een directe verbinding geeft met de Brusselse Ring.

  • SCHOONJANS F., Kijk- en leesboek over Zellik, Zellik, 1976, p. 116.

Bron: Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zellik

Zellik (Asse)

omvat Bakstenen molenromp

Brusselsesteenweg 798, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Brouwerij en herberg In de Swaen

Brusselsesteenweg 539, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Eengezinswoning

Brusselsesteenweg 655, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Gemeentehuis van Zellik

Brusselsesteenweg 551, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Gemeenteschool en klooster

Brusselsesteenweg 541, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Herberg, bakkerij, winkel en boerderij van 1876

Brusselsesteenweg 654, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekpand

Brusselsesteenweg 671, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Per drie gekoppelde eengezinswoningen

Brusselsesteenweg 657-661, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Steegje met rechts een rij arbeidershuizen

Brusselsesteenweg 792-796, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Winkelhuis van 1755

Brusselsesteenweg 557, Asse (Vlaams-Brabant)

omvat Woning Van hellem-De Schaepdryver

Brusselsesteenweg 411, Asse (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Brusselsesteenweg (Asse)

Brusselsesteenweg (Asse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.