Astridlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Astridlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De drukke verkeersas tussen Brugge en Oedelem begint bij het Gaston Roelandtsplein en loopt verder op het grondgebied Beernem. Genoemd naar koningin Astrid (1901-1934), echtgenote van koning Leopold III.
De straat ligt in het verlengde van de Generaal Lemanlaan. Beiden volgen grotendeels het tracé van de eerste, belangrijke verbindingsweg met Gent, in 1275 reeds vermeld als Gentsche Heerweg. De Molenstraat, tussen de Michel Van Hammestraat en de Pannenhuisstraat, is nog een oud baanvak.
Door de aanleg van de Maalse Steenweg in 1778 verliest de weg aan belang (cf. Sint-Kruis). Op de Poppkaart (circa 1842) aangeduid met de naam “Oude aarde weg van Brugge naar Gent”. Vanaf 1843, met het verharden van de weg, geraakt de naam “Oedelemse Steenweg” in gebruik.
Op het einde van de 19de eeuw wordt de weg verbreed en de toen talrijk aanwezige horticultuurbedrijven, o.a. deze van Lava en Wagner, moeten plaats ruimen voor riante villa’s.
Circa 1934 krijgt het gedeelte, tussen het Gaston Roelandtsplein tot aan de grens met Oedelem, de naam Astridlaan, vanaf 1953 Koningin Astridlaan, met de fusie in 1970 met Groot-Brugge opnieuw Astridlaan.

De straat met grote variatie qua bebouwing, stijlkenmerken, functies en schaalverschillen is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing gaat terug tot de 15de-16de eeuw, cf. de voormalige hoeve Engelendale (Astridlaan nummer 409). In 1669 vermelden de ommelopers van Sint-Katarina en Assebroek in Sijsele enkele, nu verdwenen, herbergen. Id est de herberg “’t Dreveken” op de hoek van de Astridlaan met de Bossuytlaan (afgebroken in de jaren 1960) en het “Pannenhuis”, de vergaderruimte van de aanborgers van de Gemene Weiden.
Op de Poppkaart (circa 1842) en de Atlas der Buurtwegen (1845) is nog weinig bebouwing te zien. Een witbeschilderde, bakstenen pijler (vóór het nummer 132), met een korfboogvormige beeldnis met bakstenen omlijsting, hoorde eventueel bij een hoeve, aangeduid op de Poppkaart (circa 1842) en de Vandermaelenkaart (circa 1850).
Tot op heden rijk aan herbergen, vooral te situeren op de hoeken met de zijstraten, onder meer cf. nummer 277 (vormt een eenheidsbebouwing met nummers 273-275).
Circa 1900 bouwen van woningen in historiserende en/ of eclectische stijl. Kleine arbeiderswoningen van één of anderhalve bouwlaag, sommige met een kleine voortuin cf. nummer 132, nummers 142-144, nummers 181-191, nummers 182-190, nummers 241-243, nummers 247-249, nummers 363-365.
Vanaf 1900 tot op heden geleidelijk aan volbouwen van de percelen. Ook woningen uit de jaren 1930, soms met modernistische gevels, de ene meer uitgesproken dan de andere. De uitwerking blijft soms beperkt tot het typerend schrijnwerk met horizontale roedeverdeling cf. nummer 45.
Invulling van braakliggend percelen met weinig vernieuwende architectuur uit de jaren 1960-1970.
Tot op heden worden nieuwe één- of meergezinswoningen gebouwd. Ook appartementsgebouwen cf. “De Meidoorn” met doorgang naar een sociale woonwijk die uitgeeft aan de Camiel Van den Busschestraat.

  • BARREMAECKER R. (editor), Assebroek. Geschiedenis van de Brugse rand, 1987, pagina's 53-55.
  • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, Brugge, 1950, pagina 65.
  • RAU J., Een eeuw Brugge, deel 1, 2001, pagina 41, 295.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina's 17-18.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Bewaarde bakstenen hekpijler met kapel

Astridlaan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Astridlaan 78, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Cottage uit de jaren 1920

Astridlaan 160, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Domein Engelendale

Astridlaan 405-409, 409A, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning met café

Astridlaan 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning, gedateerd 1898

Astridlaan 232, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Garage met modernistische gevel

Astridlaan 215, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gemeenteschool

Astridlaan 398-400, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis circa 1933

Astridlaan 348, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis uit de jaren 1920-1930

Astridlaan 146, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand café, uit de jaren 1920

Astridlaan 342, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaande villa van circa 1939

Astridlaan 131, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Astridlaan 172, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis van de jaren 1920

Astridlaan 81, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Corneillie

Astridlaan 423, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee interbellumwoningen

Astridlaan 237-239, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Schoolgebouw

Astridlaan 225, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Seinwachterswoning

Astridlaan 291, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Slachthuis

Astridlaan 86, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Sociale huisvesting van 1925

Astridlaan 292-340, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Irma en maalderij

Astridlaan 259, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa The Cottage

Astridlaan 111, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa van circa 1932

Astridlaan 253, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis uit de jaren 1920

Astridlaan 178, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande dorpswoning

Astridlaan 171, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande dorpswoning en bedrijfsgebouwen

Astridlaan 399, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.