August Derrestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat August Derrestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat, met nagenoeg recht tracé, loopt van de Vooruitgangstraat naar de Vossensteert. De naamgeving verwijst naar August Derre (1854-1931), een landbouwer die verschillende jaren actief was als raadslid en schepen van de gemeente Assebroek.
De straat volgt het tracé van de vroegere toegangsdreef naar de middeleeuwse site, in 1292 vermeld als "Geervelde", in de 18de eeuw als "Groot appelmoes" (cf. Geervelde) en de site "t Goet van Uitkerke" of "Klein appelmoes" (cf. Geervelde en Vooruitgangstraat). De straat loopt langs de omwalling, gevoed door de nabijgelegen Gemeneweidebeek. De site was eveneens, via een toegangspoort, bereikbaar aan de huidige Vooruitgangstraat.

Straat met dominerende woonfunctie. Heterogeen straatbeeld met aan de oostzijde onder meer cottages, gelegen binnen de vroegere omwalling van de hoeves en toegankelijk via een brugje. Aan de westzijde staan in het eerste deel villa’s, het tweede deel wordt bepaald door eenheidsbebouwing.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen collectie Karel Mestdagh, nummer 24; Verzameling kaarten en plattegronden watering van Blankenberge, nummer 602.
  • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 62.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 18.
  • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band IX, Gent, 1987, pagina's 180-186.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Cottagevilla uit de jaren 1920

August Derrestraat 2, Vooruitgangstraat 45, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kleine villa uit de jaren 1920

August Derrestraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.