Benedictijnenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Benedictijnenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Baron Ruzettelaan en de Sint-Trudostraat. De straatnaam verwijst naar de nabijgelegen benedictijnerabdij van Sint-Pieter (cf. Baron Ruzettelaan nummer 435). De oorspronkelijke naam Sint-Trudowegelkin verwijst naar het nabijgelegen klooster van Sint-Trudo (cf. Sint-Trudostraat). Op een kadastrale kaart van 1809 staat de straat weergeven als toegangsdreef naar de abdijhoeve Sint-Trudo. Ook in de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) staat de huidige tracering grosso modo weergegeven.
De oudste bebouwing gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw. Het heterogene straatbeeld wordt bepaald door grote schaalverschillen. Enerzijds eenvoudige woonhuizen, meestal opgevat als eenheidsbebouwing. Nummer 12 heeft een lijstgevel met een parement van geglazuurde baksteen. Anderzijds villa’s met cottageallures. Sommige villa’s zijn ingeplant op een groot perceel en palen aan de evenwijdig lopende Rapaertstraat.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 1492.
  • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina's 58-59.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina's 25-26.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Alleenstaande cottage

Benedictijnenstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis

Benedictijnenstraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.