Bossuytlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Bossuytlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van het Gaston Roelandtsplein naar de Vossensteert met een licht gebogen tracé. De naam verwijst naar Urbain Bossuyt (1881-1958), toenmalige eigenaar van het kasteeldomein Zevecote.
Het eerste, rechte stuk is de vroegere Dreef van het kasteel Zevecote, en staat duidelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). In 1929 verkavelt Urbain Bossuyt een groot deel van zijn domein en laat er de Bossuytlaan en omliggende straten Vrijheidstraat, Wagnerstraat, Peerdenstraat en Daverlostraat aanleggen. De Gemeneweidebeek wordt overwelfd en een bocht ervan ter hoogte van de huidige Sint-Kristoffelstraat, op de plaats waar later de kerk zou komen, rechtgetrokken. De vroegere kasteeldreef wordt verhard en de aanpalende bouwgronden verkocht. Het bouwen van de huizen gebeurt volgens strikte bouwverordeningen van 1928, waarbij de huizen vijf meter achter de rooilijn moesten worden ingeplant. Enkel alleenstaande of koppelwoningen zijn toegelaten. Het resultaat is een straat met een residentieel karakter.

Oorspronkelijk ook nijverheidsfunctie cf. nummer 30 het voormalig margarinefabriekje van de familie Hinnekens. Tot op heden nog handelsfunctie cf. woningen aan het kruispunt Vossensteert / August Derrestraat / Sint-Kruisstraat.

Al dan niet gekoppelde huizen illustreren de eclectische, historiserende en modernistische stijl. Tot op heden worden er tegen de wachtgevels nieuwe woningen gebouwd. Kleinere woningen situeren zich in het begin en einde van de straat, onder meer cf. nummers 80-82.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen collectie Karel Mestdagh, nummer 24.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1061, nummer 1230.
  • BRUYNEEL G., De start van de zusterschool in de Schoolstraat te Assebroek, in Arsbroek, 2002, pagina's 38-64.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 33.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Burgerhuis

Bossuytlaan 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning

Bossuytlaan 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gekoppelde interbellumwoningen naar ontwerp van Edward Schelstraete

Bossuytlaan 3-5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gekoppelde villa's

Bossuytlaan 13-15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaande interbellumwoning Het Hollands huis

Bossuytlaan 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning uit de jaren 1920

Bossuytlaan 44-46, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Zevekote

Bossuytlaan 35, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Koppelwoning uit de jaren 1920

Bossuytlaan 64-66, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee halfvrijstaande burgerwoningen

Bossuytlaan 14-16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa

Bossuytlaan 61, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Rozenhof

Bossuytlaan 50, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande interbellumwoning

Bossuytlaan 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande interbellumwoning Onze rust

Bossuytlaan 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woning Cosy Corner

Bossuytlaan 77, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woning Onzen Droom

Bossuytlaan 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.