Brugs-Kerkhofstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Brugs-Kerkhofstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Baron Ruzettelaan naar de Kerkhofblommenstraat en is tevens de toegangsdreef naar het kerkhof (cf. Kleine Kerkhofstraat), zoals reeds aangeduid op de Poppkaart (circa 1842). De straat ligt tot de fusie met Groot-Brugge in 1970 op het grondgebied van Sint-Michiels. De naam, Kerkhofstraat, wijzigt vanaf 1970 cf. huidig om verwarring met de Kerkhofstraat op Sint-Andries te voorkomen.

Gekasseid wegdek met geasfalteerde fietspaden, geflankeerd door eiken, vanaf het tweede straatdeel is een dubbele rij aangeplant. Het residentiële karakter van de straat wordt bepaald door de vrijstaande woningen en villa’s, hoofdzakelijk uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw. Nummer 10 is een kleine villa uit de jaren 1930, ingeplant in een ruime tuin, en met typerende in- en uitspringende volumes.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 37.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.