Burg.A. Van Renterghemstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Burg.A. Van Renterghemstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende straat beginnend bij de Daverlostraat. Ingenomen door sociale woningen gebouwd in opdracht van de Brugse Maatschappij. De 35 huisjes voor bejaarden zijn een legaat van burgemeester Albin Van Renterghem (1887-1956). De straat krijgt in 1963 de naam van de schenker.
Volgens gevelsteen: “HUIZEN GENAAMD / BURGEMEESTER / A. VAN RENTERGHEM / UIT DANKBAARHEID AAN DE SCHENKER / 30-5-1959”. “29 MAART 1959 / EERSTE STEENLEGGING / DOOR DHR. A. REYERHOVE / VOORZITTER C.O.O.”
De eenvoudige, lage, bakstenen huizen staan gegroepeerd rond begraasde plantsoenen met zitbanken en beplant met enkele bomen.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 39.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.