Camiel Van den Busschestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Camiel Van den Busschestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen de Daverlostraat en de Astridlaan. Volgt het tracé van de vroegere wegel tussen de Weidestraat en de Astridlaan, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) aangeduid als "Korte weg".
De huidige naam dateert van 1950 en verwijst naar Camiel Van den Bussche (1863-1931), tuinier en tussen 1922 en 1931 schepen van Assebroek.

Woonstraat. Grote bouwactiviteit in de jaren 1920 en 1930. Beide straatwanden worden ingenomen door aaneengesloten bebouwing, bestaande uit eenvoudige woonhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen. Vrij eenvoudige baksteenarchitectuur met weinig uitgesproken stijlkenmerken die verwijzen naar de historiserende architectuur en de architectuur uit het Interbellum. Veelal opgevat als eenheidsbebouwing met sobere, bakstenen lijstgevels. Tot op heden bouwactiviteiten in weinig vernieuwende architectuur uit de jaren 1980-1990. Ook appartementsgebouwen, cf. "De Meidoorn", met doorgang naar de sociale woonwijk die uitgeeft op de Astridlaan.

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1226.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 40.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Eenheidsbebouwing

Camiel Van den Busschestraat 47-53, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis

Camiel Van den Busschestraat 73, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Camiel Van den Busschestraat 41, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee stadswoningen

Camiel Van den Busschestraat 14-16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen waarvan drie in eenheidsbebouwing

Camiel Van den Busschestraat 82-86, 128, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.