Collegestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Collegestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat lopend van de Tramstraat naar Zandtiende. De oorspronkelijke naam, Veldstraat, verwijst naar de Veldakker, reeds vermeld in documenten van 1292, waarop de straat is ontstaan. In 1970 wordt, met de fusie van Groot-Brugge, de straatnaam gewijzigd in Collegestraat om verwarring met de Veldstraat te Sint-Michiels te vermijden.

Aan de pare kant, sinds 1955, dominerende aanwezigheid van de school, het "Onze-Lieve-Vrouw-College". Voorts woonstraat, onder meer met eenheidsbebouwing, met huizen teruggaand tot de jaren 1920-1930. Nummers 95-105, met voortuintjes, uit het eind van de jaren 1930 hebben afwisselend lijst- en puntgevels en belijnende banden die de muuropeningen benadrukken. Sommige gevels zijn voorzien van een bepleisterde en witbeschilderde bovenbouw.
Op de hoek met de Sint-Kruisstraat aanwezigheid van een calvarie. Volgens gevelsteen: "DEZE KALVARIEBERG / WERD INGEWIJD DOOR ZIJN / HOOGWAARDIGE EXCELLENTIE / MGR. AC. J. DE SMEDT / OP PASSIEZONDAG / 27 MAART 1955".

  • SCHOUTEET A. De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 42.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.