Daverlostraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Daverlostraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange verbindingsstraat, met licht gebogen straattracé, tussen de Generaal Lemanlaan en de Michel Van Hammestraat. De oorspronkelijke naam was "de landweg van Daverloo". De naam verwijst naar de oude plaatsnaam Daverlo, die reeds in documenten van 1120 wordt vermeld en ook naar de nabijgelegen herberg "d'Averloo" samen met de herberg "de Lelie". Beiden, gelegen op de hoek met de Leliestraat, staan weergegeven op 18de-eeuwse kaarten.
Het straatstuk tussen de Gentpoort en het voormalig Koning Albertplein (aan de Gulden-Peerdenstraat) wordt in de ommeloper van 1665 beschreven als "Het Pannestraetken". Vanaf de Gulden-Peerdenstraat tot aan de Dries vermeldt de ommeloper van 1669 dit straatdeel als “Landweg van Daverloo”. Vanaf de Dries volgt de Daverlostraat het tracé van de vroegere Soutweg, een oude verbindingsweg tussen de Gentse en de Kortrijkse Heerweg. In 1934 vinden verbeteringswerken, meer bepaald kasseiwerken, aan het wegdek plaats.
In het huidige Koning Albertpark bevond zich het zogenaamde kasteel “Daverloo”. Karel De Flou vermeldt: “Daverloo. Een buitengoed, wijk Daverloo te Assebroucke: in Sinte Kathelijnen by Brugghe… Hofsteede…gheheeten bachten ande achterpoorte vanden casteelkine gheheeten Daverloo 1476”. Het goed wordt ook in 1815 als “Het Walleken” aangeduid als “…buyten goed, staende buyten de Gentpoorte, agter de herberge het gouden peerd…”, en in 1841 als “Kasteel-goed, te Assebroek, by d’herberg d’Averloo, genaemd het Walleken”. Op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid met een tweeledige rechthoekige omwalling met opperhof en neerhof (ingericht als tuin). Het kasteel, met 19de-eeuws uitzicht, geraakt vervallen en wordt eind jaren 1980 gesloopt. Op die plaats worden sportvelden aangelegd.

Het huidige straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing, met oorspronkelijk een agrarisch karakter, dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en is op het einde van de straat te situeren.
Aaneengesloten bebouwing, uitgezonderd ter hoogte van nummer 134. Het eerste straatgedeelte, tussen de Generaal Lemanlaan en het kruispunt Gulden-Peerdenstraat-Rubenslaan-Leliestraat, wordt vooral in het eerste kwart van de 20ste eeuw volgebouwd. Overwegend woningen met gevels in historiserende stijl cf. geblokte ontlastingsbogen, sierankers, speklagen, dakvensters met getrapte top. Sommige opgevat als eenheidsbebouwing. Ook woningen uit de jaren 1930 met modernistische inslag cf. typerende volumewerking, baksteengebruik, gevelafwerking, geometrisch siermetselwerk en schrijnwerk. Weinig vernieuwende architectuur uit de jaren 1940-1950. Ter hoogte van de Sint-Lucaslaan, nieuwbouwwijk van circa 2000.
Naast de dominerende woonfunctie ook recreatieve en onderwijsfunctie cf. domein Daverlo met sportaccommodatie, speelplein en school palend aan de Weidestraat. Ter hoogte van de Olmendreef enkele villa's van grotere omvang en aanwezigheid van "Het Berkenhof" (Daverlostraat nummer 170), residentie voor senioren, hier aanwezig sinds de jaren 1970.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Collectie Mestdagh, nummers 28, 33a, 33b.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Assebroek, nummer 1038.
  • BOSSU J., Assebroek en de kaarten van Joseph de Ferraris, in Arsbroek, 1995, pagina 21.
  • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 58.
  • SCHOUTEET A. De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 44.
  • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, Band IX, 1987, pagina's 126-129.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Bel-etagewoning

Daverlostraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Bel-etagewoning

Daverlostraat 46, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Bel-etagewoning in historiserende stijl

Daverlostraat 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Bel-etagewoning van 1934

Daverlostraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Borstbeeld Koning Albert I

Daverlostraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Daverlostraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Daverlostraat 191, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit de jaren 1930

Daverlostraat 106, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Deels vrijstaande bel-etagewoning

Daverlostraat 48, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaande interbellumwoning

Daverlostraat 86, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Daverlo

Daverlostraat 134, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Daverlostraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Landhuis Les Buttes

Daverlostraat 164, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Daverlostraat 108, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Daverlostraat 75, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Daverlostraat 71, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch woonhuis

Daverlostraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Daverlostraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee dorpswoningen

Daverlostraat 89-91, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vier interbellumwoningen

Daverlostraat 92-96, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Alma

Daverlostraat 54, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Bloemenweelde

Daverlostraat 223, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa in een ruime tuin

Daverlostraat 184, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Julia

Daverlostraat 52, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Juliette en Villa Anna

Daverlostraat 56-58, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande boerenarbeiderswoning

Daverlostraat 196, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.