Gaston Roelandtsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Gaston Roelandtsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig plein gelegen op het kruispunt van de Generaal Lemanlaan, Sint-Kristoffelstraat, Bossuytlaan en Astridlaan. Het plein is afgezoomd met esdoorns.
De oorspronkelijke naam Gemeenteplaats wordt in 1942 gewijzigd in Raymond Tollenaereplaats. In 1944 krijgt het plein de naam van de verzetsstrijder Gaston Roelandts (1896-1943), gefusilleerd door de Duitsers. In de volksmond gekend als "'t Perretje", genoemd naar de herberg “Het Peerd”, op de hoek met de Gulden-Peerdenstraat, en volgens J. De Smet en H. Stalpaert reeds vermeld in 1352.

Verschillende functies weerspiegelen zich in de bebouwing. Vanouds aanwezigheid van herbergen, gezien de taksvrije ligging net buiten de Paallanden. Op de plaats van het huidige nummers 1-2-3 was lange tijd het gemeentehuis gevestigd. Ter hoogte van nr. 14 bevindt zich, sedert 1905, de berg- en werkplaatsen van de Maatschappij der Buurtspoorwegen, heden in gebruik als stelplaats van De Lijn.

  • BARREMAECKER (ed.), Assebroek. De geschiedenis van de Brugse rand, 1986, pagina's 28-36.
  • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 64.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 64.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Dorpswoning

Gaston Roelandtsplein 22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis

Gaston Roelandtsplein 1, 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Gaston Roelandtsplein 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Oorlogsmonument ontworpen door Gustaaf Pickery

Gaston Roelandtsplein zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Opslag- en onderhoudsgebouwen van de Maatschappij der Buurtspoorwegen

Gaston Roelandtsplein 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Oud Gemeentehuis van Assebroek

Gaston Roelandtsplein 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vredeslinde en esdoorns bij oorlogsgedenkteken

Gaston Roelandtsplein zonder nummer (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.