Gemeneweideweg-Zuid

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Gemeneweideweg-Zuid

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met hoekig verloop tussen de Astridlaan en het Paalbos. De naam verwijst naar de Gemene Weiden (cf. Michel Van Hammestraat) op Ver-Assebroek. De Gemene Weiden worden pas vermeld in 1327 maar zijn wellicht veel ouder. Ze worden beheerd door enkele families die er tot op heden het vruchtgebruik hebben. Op de Poppkaart (circa 1842) vermeld als "Gemeene Weyde weg".
Het huidige stuk is slechts een onderdeel van een zeer oude, 12 km lange weg. Deze vertrekt van de Assebroekse Meersen langs de Meersenstraat, Gemeneweideweg-Zuid, loopt door het grondgebied van Sint-Kruis (cf. Sint-Kruis, Gemeneweideweg-Noord), verder naar Koolkerke-dorp (cf. Koolkerke, Gemeneweidestraat).

Woonstraat met in het eerste deel vrijstaande huizen die deel uitmaken van een recente verkaveling. Vanaf de Lorreinendreef loopt de weg als fiets- en wandelpad langs het natuurgebied van de Gemeneweidebeek.

  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, pagina's 77-103.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 65.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Hofstede Hangheryn

Gemeneweideweg-Zuid 113, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Natuurgebied van de Gemeneweidebeek

Gemeneweideweg-Zuid zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Pestkapelletje

Gemeneweideweg-Zuid zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.