Gulden-Peerdenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Gulden-Peerdenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Generaal Lemanlaan en de Daverlostraat. De oorspronkelijke naam, Peerdenstraat, wordt in 1970 met de fusie met Brugge vervangen cf. huidig om verwarring met de gelijknamige straat in Brugge te vermijden. De naam verwijst naar de vroegere herberg "Het Gouden Peerd", gelegen op de hoek met de Generaal Lemanlaan. Oorspronkelijk ook aanwezigheid van een plantenkwekerij van de familie Coene. Deze start, circa 1910, met een horticultuurbedrijf dat paalt aan de Van Steenestraat. In de jaren 1980 verhuist het bedrijf naar Oedelem. In 1990 volgt een gedeeltelijke verkaveling van de gronden waarbij ook het ouderlijk huis van 1909 wordt gesloopt.

Woonstraat met enerzijds eenvoudige rijhuizen en anderzijds alleenstaande woningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Rijwoningen met eenvoudige baksteenarchitectuur, meestal opgevat als eenheidsbebouwing. De ene meer uitgewerkt dan de andere, sommige voorzien van belijnende banden in diverse materialen. Nummer 20 is een woning met modernistische inslag cf. typerende behouden roedeverdeling. Nummer 22 met historiserende inslag cf. muurankers en traptop. Vrijstaande woningen met typerende cottage-elementen.

  • RAU J., Een eeuw Brugge, 1800-1900, 2001, pagina's 167-168.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 77.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Burgerhuis met garage

Gulden-Peerdenstraat 127, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis met garage naar ontwerp van Frans Van Cleven

Gulden-Peerdenstraat 131, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit de jaren 1920-1930

Gulden-Peerdenstraat 70, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Cottage villa Groenhove

Gulden-Peerdenstraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Gulden-Peerdenstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa in cottagestijl

Gulden-Peerdenstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa in cottagestijl

Gulden-Peerdenstraat 61, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande bel-etagewoning

Gulden-Peerdenstraat 84, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.