Jan van Ruusbroecstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Jan van Ruusbroecstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte, rechte verbindingsstraat tussen de Wagner- en de Hadewijchstraat. De naamgeving verwijst naar de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381).
Woonstraat met huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerde zadeldaken. Huizen uit de jaren 1920-1930.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 94.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Drie interbellumwoningen

Jan van Ruusbroecstraat 19-23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee interbellumwoningen

Jan van Ruusbroecstraat 6-8, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.