Kerklaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Kerklaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De rechte laan verbindt de Astridlaan met de Kerkdreef en leidt naar de kerk van Ver-Assebroek. Op de Poppkaart (circa 1842) staat bijna geen bewoning aangeduid. De landelijke straat wordt bebouwd vanaf het begin van de 20ste eeuw, maar vooral tijdens het Interbellum. Woonstraat met ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking (cf. nummer 39). Heterogene bebouwing met rijhuizen, vrijstaande of halfvrijstaande woningen. Het lage dubbelhuis, nummer 10, op de hoek met de Molenstraat dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Voorts meestal huizen uit de jaren 1920-1930 van twee traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerd zadeldak. Eenvoudige gevels waarvan sommige met historiserende kenmerken, zoals de gekoppelde diephuizen met tuitgevels nummers 34-36 (circa 1933) en nummer 58 uit de jaren 1920 met trapgevel. Nummer 3, van circa 1933, heeft een meer eigentijdse geveluitwerking.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 108.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Feestzaal Patria

Kerklaan 39, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Engelendale

Kerklaan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.