Kleine Kerkhofstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Kleine Kerkhofstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bochtige straat tussen de Baron Ruzettelaan en de Weidestraat. Ligt in de parochie van Steenbrugge en behoorde tot de fusie in 1970 met Brugge bij Sint-Michiels waarvan de straat tevens de grens vormde. Op een kadasterplan van 1878 staat het laatste, rechte stuk tussen het kerkhof en de Weidestraat aangeduid als “Moordenaarsstraat”.
Woonstraat met in de tweede helft van de straat dominerende aanwezigheid van de Centrale Begraafplaats en het schooldomein Haverlo (cf. Weidestraat). De oudste bebouwing, gesitueerd in het laatste straatdeel, gaat terug tot de 19de eeuw, cf. het landhuis, nummer 133. Nummer 143 is de voormalige hoeve (met dakruiter), uit het laatste kwart van de 19de eeuw, van het meisjespensionaat "Sainte Marie d'Haverloo" (cf. Weidestraat). De voormalige hovenierswoning, nummer 72, uit het eind van de 19de eeuw hoorde eveneens bij het meisjespensionaat. De vrijstaande woning van de tuinarchitect heeft eenvoudige bepleisterde en witbeschilderde gevels en een formele tuin (door de eigenaar en tuinarchitect André Van Wassenhove (1934-2002) ontworpen).

Het eerste deel van de straat wordt bepaald door een aaneengesloten bebouwing met rijhuizen. Meestal woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Ook eenheidsbebouwing met eenvoudige lijstgevels uit het einde van de 19de en begin 20st eeuw, nummers 12-20 en nummers 43-55 met muizentandlijst onder de kroonlijst. Vanaf de Kerkhofblommenstraat volgt de straat het verloop van de kerkhofmuur.

  • BEERNAERT B., Open monumentendagen, Brugge, 2002, pagina 29.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 110.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat De Centrale Begraafplaats

Kleine Kerkhofstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Kleine Kerkhofstraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Landhuis gelegen in een ruime, beboomde tuin

Kleine Kerkhofstraat 133, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerwoningen met voortuin

Kleine Kerkhofstraat 1-3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande stadswoning

Kleine Kerkhofstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.