Korte Dwarsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Korte Dwarsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte, rechte straat van de Kleine Kerkhofstraat naar de Brugs-Kerkhofstraat. Ligt in de parochie van Steenbrugge en behoorde tot de fusie in 1970 met Brugge bij Sint-Michiels. De aanleg van de straat, wellicht op het einde van de 19de eeuw, komt er in functie van de arbeiders, verbonden aan de Brugeoisefabriek (cf. Sint-Michiels). Woonstraat, aan elke kant bestaande uit eenheidsbebouwing met arbeidershuizen.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 118.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Eenheidsbebouwing met dorpswoningen

Korte Dwarsstraat 1-31, 2-20, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.