Lappersfortstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Lappersfortstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte rechte straat, loopt van de Baron Ruzettelaan naar de Tragelweg. Ligt in de parochie van Steenbrugge en behoorde tot de fusie in 1970 met Brugge bij Sint-Michiels.
Lappersfort is wellicht afkomstig van een huisnaam.
Op het eind van de straat lag over de Gentse Vaart de Waschiggebrugghe of Wasschersbrugge, reeds vermeld in 1331. Deze brug diende als toegang naar de kerk van Sint-Michiels voor de parochianen die ten oosten van de Vaart woonden. In de 17de eeuw worden langs de Gentse Vaart versterkingen tegen de Franse belegering aangelegd. De versterking in de buurt van de straat neemt de naam Lappersfort over. Een bron uit 1633 vermeldt "in t Lappersfort inde steene redoubte". In 1665 in de ommeloper van de Paallanden van de Stad Brugge beschreven als de wegh die naer 't Lappersfort loopt. De Ferrariskaart (1770-1778) toont duidelijk hoe de straat, afgeboord met bomen, aan de overkant van de Vaart doorloopt naar het kerkhof van Sint-Michiels, Op de Poppkaart (ca. 1842) staat de straat en een later gebouwde herberg aan de overkant van de Vaart als "Lappersfortherberg" aangeduid. De wijk, ontstaan in het begin van de 20ste eeuw bij de fabriek "La Brugeoise" (cf. Sint-Michiels), krijgt dezelfde naam.
De vaartbrug of Wasschersbrugge is nu verdwenen, de bruggenhoofden zijn nog bewaard. Naast de Vaart loopt het Sint-Trudoledeken, een brugje geflankeerd door twee arduinen schamppalen leidt naar de Tragelweg.
De bebouwing gaat terug tot de aanleg van de straat. Woonstraat met rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerde zadeldaken.
Aan de noordkant eenheidsbebouwing (nummers 2-24) uit de jaren 1920 met bakstenen lijstgevels. Bij nummers 2-8, 18-24 worden de ontlastingsbogen van de korfboogopeningen verlevendigd met witte baksteen, het schrijnwerk van nummer 8 is gedeeltelijk bewaard.

  • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina's 59-60.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 127.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Halfvrijstaande villa

Lappersfortstraat 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning uit de jaren 1920

Lappersfortstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.