Leliestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Leliestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De korte straat loopt in een bocht van de Daverlostraat naar de Weidestraat. De naam is afgeleid van de herberg zogenaamd "De Lelie" (cf. Weidestraat nummer 79), reeds vermeld in 1580 en net buiten de Brugse Paallanden gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid Sijsele. De straat was de "Uutwech van Daverloo casteelken", gelegen aan de westkant van het nu verdwenen kasteel (cf. Daverlostraat).
Naast enige commerciële activiteit vooral woningen met afwisselend gesloten en halfopen bebouwing, hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Aan de noordoostkant aanwezigheid van sportvelden. Nummers 6-10 is een eenheidsbebouwing van drie lage woningen, gebouwd in het Interbellum met eenvoudige roodbakstenen gevels, verlevendigd met speklagen en ontlastingsbogen in witte baksteen. De hoge daken zijn doorbroken door zware dakvensters met trapgevel en pittoreske dakkapellen.

  • BOSSU J. Assebroek en de kaarten van Joseph de Ferraris, in, Arsbroek, jaarboek 12, 1995, pagina 21.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 130.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Villa

Leliestraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.