Meersenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Meersenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De rechte straat tussen de Astridlaan en de Mispelaar leidt naar de zogenaamde "Kleine Gemene Weide" en het lager gelegen meersengebied. De straat is een onderdeel van de zeer oude, 12 km lange Gemeneweideweg die vanaf Koolkerke-dorp, doorheen Sint-Kruis naar de Gemene Weiden (cf. Michel Van Hammestraat) loopt. Op Assebroek volgen de Gemeneweideweg-Zuid en de Meersenstraat het oude tracé.

Woonstraat met heterogene bebouwing afgewisseld met weilanden. Enkele hoeves vormen de oudste bebouwing, zeker teruggaand tot de 18de eeuw. Op het terrein van het huis nummer 69 staat een restant van een voormalige boerderij aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778). Voorts vooral woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 141.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Dorpswoning uit de jaren 1920

Meersenstraat 76, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Meersenstraat 56, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van dubbelhuis met stalling (nr. 20) en lage woning (nr. 22)

Meersenstraat 20-22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van vier lage arbeiderswoningen

Meersenstraat 60-68, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.