Meulestee

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Meulestee

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De korte straat, gelegen op Steenbrugge, verbindt met een lichte knik de Baron Ruzettelaan met de Sint-Trudostraat. De naam komt reeds voor in 1336 als wijknaam. Op de zuidoosthoek van de straat met de Moerbrugseweg stond een molen zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Poppkaart (circa 1842). Of de wijknaam verband houdt met de aanwezigheid van de molen is niet duidelijk. Op de Poppkaart staat de wijk aangeduid als "Gehucht van Steenbrugge".

Doorgangsweg met woonfunctie. De straat werd voorheen gekarakteriseerd door meerdere, lage arbeidershuizen cf. nummer 21, vervangen in de jaren 1990 door nieuwbouw.

  • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 60.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 143.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Arbeiderswoning

Meulestee 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.