Michel Van Hammestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Michel Van Hammestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat, vertrekt vanaf de Astridlaan richting Oostkamp. Oude verbindingsweg met Beernem en daarom vroeger Beernemse Steenweg of Beernems kasseitje genoemd. In 1944 wordt de naam gewijzigd cf. huidig als hulde aan de hier wonende verzetsstrijder Michel Van Hamme, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vermoord.

Voorheen ook "Beverhoutsveltwech" genoemd als verbindingsweg tussen de oude Gentse Heerweg (Astridlaan) en het Beverhoutsveld op Beernem. Is een van de drie oude wegen op het Sijseelse leidend naar de Gemene Weiden, gesitueerd tussen het Sint-Trudoledeken en de Weidestraat.
De straat verdeelt eerst de Gemene Weiden in de Grote Gemene Weide (ten westen) en de Kleine Gemene Weide (ten oosten), en is op de Poppkaart (circa 1842) aangeduid als "Weyde Dam". Het verdere verloop via een brug over het Sint-Trudoledeken langs de Assebroekse Meersen, is tevens de grens met Oostkamp. De stenen brug met gietijzeren balustrade, over het Sint-Trudoledeken staat op de Ferrariskaart (1770-1778).

Woonstraat, in het begin bebouwd met eenvoudige rijwoningen leidt naar het lager gelegen landelijk gebied (beschermd als landschap) met enkele boerderijen. Oudste bebouwing zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), aan de rand van de Gemene Weiden (ter hoogte van de Mispelaar) en gesitueerd rond de brug over het Sint-Trudoledeken.

  • BOSSU J. Assebroek en de kaarten van Joseph de Ferraris, in Arsbroek, jaarboek 12, 1995, pagina 27.
  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, pagina's 94-95.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 143.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Boerenwoning

Michel Van Hammestraat 50, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gemene Weiden, Assebroekse Meersen en de Bergskens

Michel Van Hammestraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Michel Van Hammestraat 111, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Michel Van Hammestraat 169, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Lage boerenarbeiderswoning

Michel Van Hammestraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van vier dorpswoningen uit de jaren 1920

Michel Van Hammestraat 12-18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis met bronzen gedenkplaat Michel Van Hamme

Michel Van Hammestraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.