Mispelaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Mispelaar

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Quasi rechte straat, tussen de Kerklaan en de Michel Van Hammestraat. Vroeger als Vredestraat aangeduid. Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming om verwarring met de Vredestraat te Sint-Kruis te voorkomen. De naam is afgeleid van een plaatsnaam "Mispelaerbilk", met vroegste vermelding in de ommeloper van Assebroek in Sijsele van 1669.
Op de Atlas der Buurtwegen (1845) staat het gedeelte tussen Meersenstraat en Michel Van Hammestraat aangeduid als voetweg.

Woonstraat en landbouwfunctie. Het eerste deel vanaf de Kerklaan is recent aangelegd en bebouwd met rijhuizen, halfvrijstaande of vrijstaande woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De noordkant wordt gedomineerd door een rij diephuizen (nummers 2-36) met topgevels, uit de jaren 1930. Het tweede deel, vanaf de Meersenstraat, paalt aan de zogenaamde Kleine Gemene Weide en is afgezoomd met populieren. Het hoger gelegen boerderijtje, nummer 96, is de enige bebouwing aan de noordkant, de lager gelegen zuidkant bestaat uit weilanden.

  • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 69.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 144.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Langgestrekte hoeve

Mispelaar 96, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.