Moerbrugseweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Moerbrugseweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat van Meulestee naar de gemeente Oostkamp waar ze overgaat in de Legeweg. Laatst genoemde was ook de vroegere benaming van deze straat maar werd met de fusie in 1970 met Groot-Brugge gewijzigd cf. huidig om verwarring met de Legeweg in Sint-Andries te vermijden. De weg leidt naar het oude gehucht Moerbrugge (cf. Oostkamp). Op de noordoosthoek met de straat Meulestee stond een molen zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Poppkaart (circa 1842).
Woonstraat met enkele vrijstaande woningen teruggaand tot de tweede helft van de 19de eeuw.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 145.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Dorpswoning

Moerbrugseweg 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis in ruime omhaagde tuin

Moerbrugseweg 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.