Molenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Molenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kronkelende weg loopt vanaf de Michel Van Hammestraat naar de Pannenhuisstraat. Volgens J. Desmet en H. Stalpaert maakte de weg vroeger deel uit van de oude Gentse Heerweg, reeds vermeld in 1275. Deze weg verbond de stad Brugge vanaf de Gentpoort via Oedelem met Gent. Door de aanleg, in 1778, van de nieuwe steenweg naar Gent vertrekkende vanaf de Kruispoort via Maldegem en Eeklo (cf. Sint-Kruis, Maalse Steenweg) verliest de weg zijn oorspronkelijke functie. De Molenstraat zou als relict blijven bestaan. Volgens A. Schouteet is dit de oude molenweg, vermeld in 1630, naar de zogenaamde Goetmoetmolen. Op die plaats (ter hoogte van het huidige nummer 89) staat een molen aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De molen, afgebroken in 1988, was een bakstenen grondzeiler, gebouwd in 1878 ter vervanging van een houten exemplaar.

Woonstraat met aaneengesloten bebouwing afgewisseld met vrijstaande of halfvrijstaande huizen, sommige met voortuin. Meestal eenvoudige woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.
De oudste bebouwing gaat zeker terug tot de eerste helft van de 19de eeuw, sommige huizen hebben eventueel een oudere kern cf. nummers 153-155 en nummers 182-184. Voorts huizen uit de jaren 1920, onder meer met eenheidsbebouwing gekarakteriseerd door brede lateien (cf. nummers 101-117).

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 147.
  • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 56.
  • Westvlaamse windmolens. De Goetmoetmolen te Assebroek, in Curiosa, jaargang 13, nummer 356, 1998, pagina's 23-24.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Geheel van 19de-eeuwse arbeiderswoningen

Molenstraat 143-155, Weidestraat 428-442, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis met voortuin

Molenstraat 140, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee dorpswoningen

Molenstraat 182-184, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee dorpswoningen met voortuin

Molenstraat 132-134, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.