Nijverheidsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Nijverheidsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat vertrekt van de Generaal Lemanlaan richting Sint-Kruis waar ze overgaat in de Altebijstraat. De straat maakte deel uit van de buitenvesten, waarvan ze nog in grote lijn het tracé volgt en daarom ook Kleine Vestingsstraat werd genoemd. De huidige naam heeft te maken met de aanwezigheid, tussen 1847 en 1877, van de katoenfabriek, opgericht door de bankier Felix Dujardin. Op een westelijke strook tussen de Blekerijstraat en de flauwe bocht (de oude bastionpunt volgend), richting Sint-Kruis, stond hier meer dan een eeuw (tussen 1849-1958) een belangrijke industriële site.

Heden woonstraat en met een bescheiden commerciële functie. De oudste bebouwing kan teruggaan tot de 17de eeuw, op de site van de voormalig herberg "Altebij" (nummer 60). Aan de westkant loopt het deels overwelfde Zuidervaartje. Het begin van de straat wordt gekarakteriseerd door eenheidsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw. De arbeiderswoningen hebben bakstenen lijstgevels versierd met doorlopende banden.
Het tweede straatdeel enkel met bebouwing aan de oostkant tegenover het Zuidervaartje. Recentere, soms half vrijstaande, burgerhuizen vooral uit het Interbellum (nummers 96, 108, 110).

  • D'HONDT J., De iconografie van de katoenspinnerij Dujardin (1848-1878), in Brugs Ommeland, jaargang 38, 1998, pagina's 262-275.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 150.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Achteruitliggende woning in ruime tuin

Nijverheidsstraat 60, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerwoning uit de jaren 1920

Nijverheidsstraat 108, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning van spinnerij Dujardin

Nijverheidsstraat 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaande burgerwoning uit de jaren 1920

Nijverheidsstraat 124, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Spinnerijzaal

Nijverheidsstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Veldkapel Altebij

Nijverheidsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.