Olmendreef

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Olmendreef

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat loopt in enkele scherpe hoeken van de Astridlaan naar de Weidestraat. Dit hoekig verloop wordt reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Poppkaart (circa 1842). Het eerste deel (tot aan de Daverlostraat) is opgenomen in een recente verkaveling uit de jaren 1960-1990. Sedert 1962-1965 aanwezigheid van de kerk Maria Assumpta. Vanaf de Daverlostraat een onverharde weg met enkele villa's uit het Interbellum gelegen in een bosrijk gebied. De * toegangsweg leidend naar het domein De Bergskens, is een beschermd landschap bij Koninklijk Besluit van 05/05/1959. Onverharde weg afgezoomd met beukenbomen. De dreef wordt aan de oostkant begrensd door het beboste domein van De Bergskens (cf. Weidestraat nummer 273) en aan de westkant door weilanden.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief, DW002111.
  • BARREMAECKER R. (ed.), Assebroek, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, pagina's 64-65.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 153.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Domein De Bergskens

Weidestraat 273-275, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kerk Maria Assumpta

Olmendreef zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa

Olmendreef 33, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.