Paalbos (Assebroek)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Paalbos

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat vormt gedeeltelijk de grens tussen de parochies Sint-Kruis en Sint-Katarina. De oude benaming Paalbos refereert aan een bos gelegen aan de grenspalen tussen beide parochies.
Was een deel van de oude weg naar Sijseele met verloop vanaf de Veltemweg (de vroegere Antwerpse Heerweg, cf. Maalse Steenweg en Veltemweg op Sint-Kruis), langs de huidige Boomkwekersstraat, Paalbos, tussen de Warande van Male en het domein Rijkevelde naar de kerk van Sijsele (nu deels verharde bosweg in het verlengde van de Lorreinendreef). In de 17de eeuw geraakt de weg gedeeltelijk in onbruik en overwoekerd maar wordt circa 1748 opnieuw berijdbaar gemaakt. Dan wordt op de kruising van de Syselestrate of Holeweg met de Looweideweg (die leidt naar de Loweiden op Oedelem) een grenspaal (cf. Lorreinendreef) gezet om de grenzen van de vier parochies Sint-Kruis, Sint-Katarina, Assebroek en Oedelem aan te duiden.
Op een kaart van 1775 met de eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis staat de weg aangeduid als "Sijseel Straete" en vanaf de Vossensteert beschreven als "half en half verlaeten straete". Op de Poppkaart (circa 1842) is de weg gedegradeerd tot een doodlopende landweg.
Heden licht bochtige weg van Vossensteert naar Ter Lo (op Sint-Kruis), vanaf daar overgaand in een fiets- en wandelpad lopend door een bosje (eveneens Paalbos genoemd) en eindigend bij de Engelendalelaan. Het bosje paalt aan het natuurgebied de Gemeneweidebeek (cf. Gemeneweideweg-Zuid).

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 118.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 159.
  • CAFMEYER M., Het Grafelijk Domein van Male, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1970, pagina 135.
  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 25.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Geknotte grensboom 'Den Olifant'

Paalbos zonder nummer (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Paalbos (Sint-Kruis)

Paalbos (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.