Rapaertstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Rapaertstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen de Esperanto- en de Sint-Trudostraat, aangelegd op de gronden van de toenmalige eigenaar Pieter Rapaert de Grass (° 1888).
Woonstraat met bebouwing vanaf de jaren 1920, de vermoedelijke datum van de straataanleg. Eenheidsbebouwing bestaande uit rijwoningen met voortuinen en typisch baksteenparement onder meer met doorlopende banden, lateien en ontlastingsbogen. Enkele vrijstaande of halfvrijstaande woningen uit het Interbellum cf. de koppelwoningen nummers 59-61 met geometrisch metselwerk, nummer 69 en nummer 83 met historiserende puntgevel.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 176.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Gekoppelde villa's

Rapaertstraat 29-31, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.