Schoolstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Schoolstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van en naar de Sint-Kristoffelstraat. De straat wordt aangelegd in 1932, na het bouwen van een school en klooster, ten behoeve van de nieuwe Sint-Kristoffelwijk. De wijk ontstaat op de gronden van Urbain Bossuyt, toenmalige eigenaar van kasteel Zevekote (cf. Bossuytlaan). Hij verkavelt en verkoopt zijn kasteelgronden met de bedoeling een nieuwe wijk te stichten.

Naast woonfunctie is er aan de noordkant de dominante aanwezigheid van de Sint-Kristoffelkerk (cf. Sint-Kristoffelstraat) en schoolgebouwen. De oudste bebouwing gaat terug tot de tweede helft van de 19de eeuw en hoorde wellicht bij het kasteeldomein van Zevekote. Nummer 10 is een vrijstaande woning, gelegen in een beboomde tuin. De bakstenen gevels zijn witbeschilderd en hebben fijne kordons. In de tuin staat een monumentale eik. Nummer 12 is een, in de jaren 1930, tot huis omgebouwde loods. De vrijstaande woning diende als eerste vestigingsplaats voor de kloosterzusters (cf. nummer 1). De noordkant van de straat wordt volledig ingenomen door schoolgebouwen en -muren. Verder enkele eenvoudige rijhuizen uit de jaren 1940-1950.

  • BRUYNEEL G., De start van de zusterschool in de Schoolstraat te Assebroek, in Arsbroek, 2002, pagina's 38-64.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 185.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Klooster

Schoolstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.