Sint-Katarinastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Sint-Katarinastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat loopt in een bocht van de Kleine Kerkhofstraat naar de Weidestraat. De aanleg van de straat gaat terug tot de jaren 1920. Vanaf het begin van de 20ste eeuw ontstaat een nieuwe woonwijk op het grondgebied van de oude Sint-Katarinaparochie, waarvan de parochiekerk in 1578 (cf. Vestingstraat en Edward de Denestraat) was verdwenen. De inwoners vragen, om voor hun aangroeiende woonwijk, een parochie op te richten. Dit gebeurt officieel op 14/03/1910. De kerk komt er pas in 1934.

Woonstraat met rijhuizen waarvan de oudste teruggaan tot de straataanleg rond de jaren 1920. Daarnaast een bescheiden commerciële activiteit. De bebouwing bestaat overwegend uit eenvoudige arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerde zadeldaken. Een weinig eenheidsbebouwing cf. nummers 71-75 met verankerde bakstenen gevels. Enkele historiserende gevels zoals: de diephuizen nummers 135-137 met opvallende plint in bossage en gekleurde bakstenen voor de doorlopende banden en het hoekpand nummer 123, van circa 1950, met trap- en lijstgevels. Ook eenvoudige lijstgevels verlevendigd met witte baksteen voor strekken en doorlopende banden, cf. nummers 74-76 en nummer 81. Nummers 141-161 is een opvallende rij diephuizen met tuit- en trapgevels, lateien in granito en meestal bewaard schrijnwerk. Voorts typische architectuur uit het Interbellum, vaak met parement in oranje baksteen en geprononceerde lateien, nummers 173-175 met bewaard schrijnwerk.

  • BARREMAECKER R. (ed.), Assebroek, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, pagina 81.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina's 191-192.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Basisschool met klooster

Sint-Katarinastraat 132, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door A. Hoeman

Sint-Katarinastraat 177, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis met voortuin

Sint-Katarinastraat 126, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis met voortuin

Sint-Katarinastraat 128, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Weidestraat

Sint-Katarinastraat 136-138, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met winkel met de Eugeen Van Oyestraat

Sint-Katarinastraat 129, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning met garage uit circa 1934

Sint-Katarinastraat 120, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning uit circa 1934

Sint-Katarinastraat 165, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning uit circa 1937 met voortuin

Sint-Katarinastraat 116, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie bij de Sint-Katarinakerk

Sint-Katarinastraat 122, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Katarinakerk

Sint-Katarinastraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee gelijke interbellumwoningen met voortuin

Sint-Katarinastraat 112-114, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Winkelhuis uit de jaren 1920

Sint-Katarinastraat 133, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.