Sint-Kruisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Sint-Kruisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat aangelegd in de jaren 1920, 1930 en leidend naar Sint-Kruis, waar ze wordt verder gezet in de Fortuinstraat. Tijdens opgravingen, in 2002, door de Stedelijk Dienst voor Archeologie zijn sporen ontdekt die wijzen op bewoning tijdens de Merovingische (circa 500-750) maar vooral uit de Karolingische tijd (circa 750-900). Waarschijnlijk betreft het een kleine nederzetting, gevestigd op een zandrug. Uit de Karolingische tijd zijn resten gevonden van een groot, drieschepig gebouw en een aantal kleinere constructies. Op de plaats van de site staat nu een nieuwe woonwijk.

Woonstraat met rijhuizen waarvan de oudste teruggaan tot de straataanleg rond de jaren 1920, 1930. Eenvoudige woningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.
Nummers 8-16 zijn diephuizen met verankerde punt- en tuitgevels, nummers 8-12 met gecementeerde parement. In de eenheidsbebouwing, nummers 52-56, hebben de muuropeningen hun schrijnwerk bewaard.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 196.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.