Sint-Lucaslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Sint-Lucaslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende straat beginnend bij 's-Heer Boudewijnsburg. Recht straattracé. De straatnaam verwijst naar het hier gelegen Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas.
Volgens gedenkplaat "OP 26 MEI 1962 / WERD / DE EESTE STEEN / VAN DE / SINT-LUCASKLINIEK / GEZEGEND EN/ INGEMETSELD / DOOR/ MONSEIGNEUR / V. VANGHELUWE / VICARIS-GENERAAL / VAN/ ZIJNE EXCELLENTIE / MGR. E.J. DE SMEDT / BISSCHOP VAN / BRUGGE". De gebouwen, ontworpen door architect Christian Vastesaeger (Assebroek) werden ingeplant op een perceel van 4 ha 27a.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 196.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.