Tuinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Tuinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte verbindingsstraat, met licht gebogen tracé, tussen Bloemenstraat en Leliestraat. De naam werd gegeven met de aanleg van de straat, in het Interbellum. De bebouwing bestaat uit vrijstaande of halfvrijstaande woningen, waarvan de oudste teruggaan tot de jaren 1920. Op de hoek met de Bloemenstraat ligt een plantsoen met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux op een ronde sokkel en cf. gevelsteen ontworpen door “ARCH. J. DE LAERE”.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 217.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis in cottagestijl

Tuinstraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.