Van Steenestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Van Steenestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt met een licht gebogen straattracé van de Gulden-Peerdenstraat naar de Generaal Lemanlaan. De naam verwijst naar Constant Van Steene (1818-1907), onderwijzer en tussen 1897 en 1907 schepen van Assebroek. Oorspronkelijk ook aanwezigheid van een plantenkwekerij van de familie Coene. Deze start circa 1910, in de aanpalende Gulden-Peerdenstraat met een horticultuurbedrijf. In de jaren 1980 verhuist het bedrijf naar Oedelem. In 1990 volgt een gedeeltelijke verkaveling van de gronden waarbij ook het ouderlijk huis van 1909 wordt gesloopt.
Sobere baksteenarchitectuur met oudste bebouwing uit het begin van de 20ste eeuw. Eenvoudige woonhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder (gemansardeerd) zadeldak. Rode en geelbakstenen lijstgevels opengewerkt met segmentboogvormige muuropeningen, waarvan sommige met benadrukte latei of ontlastingsboog. Meestal opgevat als eenheidsbebouwing cf. nummers 17-31 uit de jaren 1920, lijstgevels met brede, lichtjes uitkragende dakvensters uitgewerkt als topgevel.

  • RAU J., Een eeuw Brugge, 1800-1900, 2001, pagina's 167-168.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 219.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.