Vondelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Vondelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met licht gebogen straattracé lopend van de Sint-Kristoffelstraat naar de Assebroeklaan op het grondgebied Sint-Kruis. De oorspronkelijke naam, Sint-Jozefstraat, verwijst naar de nabijgelegen kerk van Sint-Jozef en Sint-Kristoffel. Met de fusie met Brugge, in 1970, gewijzigd cf. huidig om verwarring met dezelfde straatnaam op Sint-Jozef te voorkomen. De huidige naam verwijst naar de Nederlandse dichter, Joost van den Vondel (1587-1679).
Overwegend woningen uit de jaren 1950-1960, de oudste woningen dateren van circa 1938 cf. nummers 1-3.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina's 226-227.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Gekoppelde interbellumwoningen van circa 1938

Vondelstraat 1-3, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.