Vossensteert (Assebroek)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Vossensteert

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange en drukke verbindingsstraat beginnend bij de Bossuytlaan en eindigend bij de Maalse Steenweg op het grondgebied Sint-Kruis. De weg maakt deel uit van de weg van Zevecote naer de Vossesteert (cf. Bossuytlaan en Sint-Kristoffelstraat). Met de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgen beide straatdelen dezelfde benaming. De straatnaam verwijst naar de oude wijknaam voor het noordelijk deel van de straat. Deze plaatsnaam bestond al in de 15de eeuw. Op de kruising met de Antwerpse Heerweg (cf. Sint-Kruis, Maalse Steenweg) stond de oude herberg zogenaamd "De Vossesteert" vermeld in 1488 als "een huus dat hiet den Vossesteert".

De weg wordt vanaf de jaren 1920 bebouwd met arbeiders- of koppelwoningen. Meestal zijn het eenvoudige lijstgevels, afgewisseld met diephuizen met topgevels van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Enkele dieperliggende huizen hebben een voortuintje.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 228.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Café Bieren Henri Maes

Vossensteert 5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning op hoek bij Vossenslag

Vossensteert 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa uit circa 1937

Vossensteert 41, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Vossensteert (Sint-Kruis)

Vossensteert (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.