Wagnerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Wagnerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt met licht gebogen tracé van de Generaal Lemanlaan naar de Weidestraat. De naamgeving verwijst naar Jules Wagner (1863-1922), tuinbouwer en tussen 1919 en 1922 burgemeester van Assebroek. De straat staat beschreven in de ommeloper van de Paallanden van de Stad Brugge van 1665 als het “Carrestraetken” en staat getekend op de kaart Vandermaelen (circa 1850).

Het straatbeeld wordt bepaald door de aaneengesloten bebouwing, vanaf de jaren 1920 tot stand gekomen. De rooilijn verspringt ter hoogte van nummers 6-8. Overwegend woningen van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen, met uitzondering van de vrijstaande cottages cf. nummers 35 en 70 met erkeruitbouw op de verdieping. Nummer 63 is een lage woning met modernistische gevel. Nummers 65 en 80 zijn, volgens gevelstenen, ontworpen door architect A. Hoeman. Woonhuizen met weinig uitgesproken stijlkenmerken. Soms opgevat als eenheidsbebouwing cf. nummers 43-51. Enkele gevels zijn horizontaal belijnd door banden van gekleurde baksteen cf. nummer 36, nummers 52-54, nummer 60, nummers 72-74. De hoekpanden (oorspronkelijk met commerciële functie) zijn telkens voorzien van een afgeschuinde hoek- en inkomtravee cf. nummer 2 en nummer 83.

  • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina 58.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 230.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Stadswoning, gedateerd 1926

Wagnerstraat 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa in ruime tuin

Wagnerstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.