Wantestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Wantestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Baron Ruzettelaan naar de Weidestraat met licht gebogen tracé. Geasfalteerde straat overgaand in rode klinkers. Straat genaamd naar Jacobus Wante, brouwer en burgemeester van Assebroek tussen 1871 en 1898. De naar hem genoemde straat is aangelegd op zijn gronden.

Woonstraat met beperkte handels- en horecafunctie. Eenvoudige arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen staan in contrast met de burgerwoningen van drie à vier traveeën, soms voorzien van een poortgebouw. Woningen met eclectische, modernistische en historiserende gevels.

Op het einde van de straat parochiaal centrum en schoolgebouw. Laatstgenoemde is ingeplant op een perceel, palend aan de Vrijheidsstraat. Eenvoudige arbeiderswoningen, meestal opgevat als eenheidsbebouwing, de ene meer uitgewerkt dan de andere door verschillend materiaalgebruik onder meer voor het belijnen van de gevels en het benadrukken van de historiserende stijlkenmerken.

Horecafunctie en handelsfunctie onder meer terug te vinden in: het nummer 92 met opschrift "CAFE DE TIJGER", nummer 129 met sierankers en rechthoekige muuropeningen met I-balken, nummer 141, volgens muurankers gedateerd "1909" met verbouwde begane grond en bovenbouw, verticaal geritmeerd door pilasters.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina's 231.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Burgerhuis

Wantestraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Villa François

Wantestraat 145, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Parochiaal centrum Rustenhove

Wantestraat 149, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee stadswoningen

Wantestraat 110-112, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Schoolgebouw

Wantestraat 149, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning uit circa 1920

Wantestraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Wantestraat 32-34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vier stadswoningen

Wantestraat 137-139, 143, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis met café op hoek Weidestraat

Wantestraat 153, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.