Koninklijk Atheneum van Berchem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Uitbreidingstraat
Locatie Uitbreidingstraat 246, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijk Atheneum van Berchem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Koninklijk Atheneum van Berchem. Schoolcomplex, nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van John Van Beurden, 1935-36.

Vierkant grondplan met aan Solvyns- en Uitbreidingstraat lage gebouwen met inkom, conciërgewoning, turnzaal, kantoren en dienstruimten; aan speelplaatszijde drie verdiepingen hoge vleugels met klaslokalen. Constructie van gewapend beton, bekleed met crèmekleurige baksteen en natuursteen; stalen ramen en deuren in witstenen omlijsting.

  • FLOUQUET P.-L. 1937: L'Athénée Royal de Berchem. Anvers, Bâtir 59, 1420-1421.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Uitbreidingstraat

Uitbreidingstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.