Pelderijnstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Pelderijnstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van en naar de Maalse Steenweg, met smaller tweede deel, aangelegd als fiets- en wandelpad. Genoemd naar de zogenaamde schandpaal of pelderijn, geplaatst in de 16de eeuw. Oude bocht van de vroegere Antwerpse Heerweg (cf. Maalse Steenweg) die langs het kasteel van Male liep. De heerweg wordt rechtgetrokken in 1769. De bocht van de huidige Pelderijnstraat wordt vermoedelijk pas na de Tweede Wereldoorlog afgesneden door een rechte verbinding, zodat de straat als relict van de oude heerweg blijft bestaan. De naam dateert van 1948.
Gekasseide straat, beschermd als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 04/07/96, in de bocht van de steenweg Brugge-Gent nabij het historische slot Male. De gaaf bewaarde aanleg, met driehoekig dorpsplein, verschilt nauwelijks van de 18de-eeuwse situatie.
De landelijke straat wordt gedomineerd door de aanwezigheid van het monumentale kasteel van Male, heden abdij, het stadhuis en het pelderijn. Daarnaast kleinschalige, hoofdzakelijk 19de-eeuwse bebouwing afgewisseld met al dan niet omhaagde en bebouwde percelen. Een weide geeft vanaf de Maalse Steenweg vrij uitzicht op de abdij.
Nummer 4 is een voormalige herberg zogenaamd "De Roos", recent verbouwd tot tearoom. De herberg wordt in de 16de eeuw vermeldt als "een huys ende herberghe ghenaempt de Roose …liggende en staende jeghens over het Stadthuys van Male".

  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 107.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 165.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Kruis

Sint-Kruis (Brugge)

omvat Afspanning voor paarden Het Koersepeerd

Pelderijnstraat 41, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Pelderijnstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Pelderijnstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gekoppelde arbeiderswoningen bij abdij

Pelderijnstraat 16-18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Pelderijnstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Les Fayards

Pelderijnstraat 54, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Lage vrijstaande arbeiderswoning van 1868

Pelderijnstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Lage, vrijstaande arbeiderswoning

Pelderijnstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Schandpaal

Pelderijnstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Schepenhuis

Pelderijnstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Toegangspoort

Pelderijnstraat 46, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.