Dorpsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Laureins
Deelgemeente Sint-Laureins
Straat Dorpsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Sint-Laureins (geografische inventarisatie: 01-05-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen Brieversweg genoemd, een deel van een zeer oude verbindingsweg met Brugge over Middelburg, Moerkerke en Sint-Kruis, ontstaan naar aanleiding van de moerontginningen in het gebied. Gekasseid in 1855. Thans nog belangrijkste centrumstraat, van Moershoofdebrug aan het Leopoldkanaal tot de Caatsweg, met bij de samenkomst met de Leemweg, het gemeentehuis met marktpleintje en verderop de Sint-Laurentiusparochiekerk met nog omringend kerkhof. Volgens een plan van het kerkhof door landmeter F. Van Damme van 1785, strekte het kerkhof zich uit tot de Leemweg. Eind 18de eeuw pas verscheen de eerste bebouwing op dit gedeelte. In 1894 werd de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, die oorspronkelijk bij de oude pastorie aan de westzijde van de Leemweg stond, naar de oosthoek verplaatst om plaats te maken voor het marktplein bij het nieuwe op te richten gemeentehuis. Deze kapel en de Klappersbrug over de beek aan de Leemweg verdwenen inmiddels uit het straatbeeld.

Op de achterin gelegen gronden tussen de Dorpsstraat en westzijde van de Leemweg werd in 1843 het imposante Godshuis ingeplant, oorspronkelijk omgeven door 15 ha landbouwgronden en boomgaarden. Het gerenoveerde complex is thans toegankelijk vanuit de beide straten.

Van de oude bebouwing, voornamelijk hoeven, lage dorpshuizen en herbergen, waarvan de namen als "Oud gemeentehuis", "de Groene boomgaard", "De Pluim", "Het Bourgondisch Kruis", het "Gulden Hoofd", "het Hof van Holland", "Het Schuttershof of Sint-Sebastiaanshof" van de Sint-Sebastiaansgilde reeds bestaande in 1500, of "Sint-Hubert" met schepenkamer, door archiefdocumenten gekend zijn, bleef enkel Sint-Hubert deels bewaard. Ook de stenen molen, opgericht in 1847 en laatst gekend als molen De Vos, verdween in 1929.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 3319.
  • BERNAERT R., Uit de kronieken van Sint-Laureins voor 1900, St.-Laureins, 1970, I, p. 21-84.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Laureins

Sint-Laureins (Sint-Laureins)

omvat Boerenwoning

Dorpsstraat 159, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 46, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 82, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 119, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 132, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Dorpsstraat 174, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Bloemendale

Dorpsstraat 17, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Café Concordia

Dorpsstraat 127, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Dorpsstraat 24, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Dorpsstraat 142, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Dorpsstraat 146, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Sint-Laureins

Dorpsstraat 91, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Godshuis

Dorpsstraat 11-57, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Herberg Saint Hubert en schepenkamer

Dorpsstraat 121-123, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Kapel van Heilig Hart en Sint-Blasius

Dorpsstraat 143, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Oorlogsmonument

Dorpsstraat zonder nummer, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande bruine beuk als vredesboom Sint-Laureins

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Laureins)

omvat Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat 107, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Dorpsstraat 73-75, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa

Dorpsstraat 165, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Moura

Dorpsstraat 145, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Zonneweelde

Dorpsstraat 176, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

omvat Woning en graanhandel

Dorpsstraat 161, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.