Canadastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Canadastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Koning Albert I-laan naar Ten Hove. De benaming is gekozen als hulde aan het Canadese leger dat de gemeente in 1944 na vier jaar bezetting bevrijdde.
Het eerste deel van de straat is geasfalteerd, het tweede deel gekasseid cf. de aanpalende straat Ten Hove (cf. Barrièrestraat nummer 13). Het tweede deel van de straat is ontstaan na het verkavelen van het park bij kasteel "La Renaissance" in 1956 (cf. Barrièrestraat nummer 13).
De bebouwing bestaat voornamelijk uit vrijstaande villa's uit de jaren 1930, geplaatst in een kleine tuin. Hier woonden verschillende belangrijke figuren onder meer op nummer 3 Joe English en Joris Van Severen, en op nummer 5 architect Huib Hoste.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 41.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Michiels

Sint-Michiels (Brugge)

omvat Architectenwoning Het Lindenhof

Canadastraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gekoppelde villa

Canadastraat 8-10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Koppelvilla uit de jaren 1930

Canadastraat 4-6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kunstenaarswoning van Joe English

Canadastraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee villa's

Canadastraat 14-16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Eikeland

Canadastraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.