Dorpsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Dorpsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Rijsel- naar de Spoorwegstraat. De benaming dateert uit de periode van de aanleg van de spoorweg Oostende-Brussel in 1837-1838. Het stuk tussen de Rijselstraat en het kerkhof wordt voordien "Kerkweg" genoemd. Op de Poppkaart (1842) staat de straat echter aangeduid als "straat van St. Michiels naar Lappers fort".
Het tracé van de Dorpsstraat is één van de oudste van Sint-Michiels aangezien de kerk hier altijd heeft gestaan, meer bepaald ter hoogte van het kerkhof; in 1860 is de toenmalige kerk gesloopt wegens plaatsgebrek en herbouwd in de Rijselstraat. Op de kaart van het Brugse Vrije (1561-1571), geschilderd door Pieter Pourbus, en op een plattegrond van Brugge en de Paallanden, getekend door beëdigd landmeter Jan Lobbrecht (1690) staat de straat deels afgebeeld met huidig verloop.
De huidige bebouwing is vrij banaal en dateert hoofdzakelijk uit de jaren 1930-1970; tevens nieuwbouw uit 1990-2000.
Oorspronkelijk bevond zich aan de zuidzijde van de straat een belangrijke, omwalde hofstede die in 1961 is gesloopt; de vrijgekomen gronden werden verkaveld en deels bebouwd met een winkelcentrum. De bebouwing ter hoogte van de hoek met Ter Beke dateert van de jaren 1950 toen dat deel van een andere, voormalige hoevesite (cf. ter Beke nummer 1) werd opgedeeld.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1950/57.
  • RYCKAERT M., Brugge. Historische stedenatlas van België, 1991, pagina's 76-77.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 48.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Michiels

Sint-Michiels (Brugge)

omvat Gemeentelijke begraafplaats

Dorpsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Graf van Suzanna Casteleyn

Dorpsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Grafmonument van de familie Le Bailly de Tilleghem

Dorpsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellum tweegezinswoning

Dorpsstraat 76-78, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Dorpsstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning van de jaren 1930

Dorpsstraat 70, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Zilverlinde als vredesboom

Dorpsstraat zonder nummer (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.