Koning Albert I-laan (Sint-Michiels)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Koning Albert I-laan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van 't Zand in Brugge tot aan de autostrade E40/A10, die de scheiding vormt met het grondgebied Loppem (Zedelgem). De benaming is het gevolg van een beslissing van het schepencollege in 1948, na de oprichting van het ruiterstandbeeld van de koning in het Koning Albertpark.

De straat is ontstaan in 1845-1846 als tracé van de spoorlijn Brugge-Torhout-Kortrijk. Deze lijn vertrekt in die periode vanaf het toenmalige station op 't Zand te Brugge, loopt dwars door de velden van Sint-Michiels en deelt het domein van het kasteel van Tillegem in twee, zie plan uit de Atlas van Vander Maelen (circa 1850). In 1934-1934 is de spoorlijn omgevormd tot autobaan, de N397. Sinds circa 1972 onderbroken door de Expresweg/N31. Heden is de laan één van de meest belangrijke invalswegen naar de stad. Begint aan het rondpunt als kruising met de Buiten Begijnenvest en loopt onder de spoorwegviaduct door. De aanleg van het kruispunt/ annex parking ter hoogte van de kruising met de Rijselstraat dateert uit de jaren 1970; daarvoor werden verschillende woningen gesloopt. Ter hoogte van de Koning Astridlaan, een tweede rondpunt met zicht op de achterkant van het voormalige kasteel "Bloemenhof"; een deel van kasteelpark is nog bewaard aan de westzijde van de Koning Albert I-laan.

Enkel het stuk tussen de stad en de Expresweg is voorzien van een gevarieerde, doch weinig toonaangevende bebouwing. Het perceel tussen de Stationslaan en de Barrièrestraat wordt ingenomen door het imposante, neogotische complex van het Psychiatrisch Instituut (nummer 8). Ten zuiden van de Barrièrestraat is in 1973-1976 een huizenrij gesloopt voor de bouw enkele appartementsgebouwen, deels op de verkavelde gronden van kasteel "La Renaissance". Voornamelijk bebouwing uit de jaren 1930-1950 en later. Veelal vrijstaande villa's met (kleine) tuin. Achter het gemeentehuis van Sint-Michiels (zie Rijselstraat nummer 98) houten verengingsgebouw "Rethorica" opgetrokken in 1956 naar een ontwerp van Willy Van Oyen (Sint-Michiels-Brugge).Het deel vanaf de Expresweg loopt door de bossen van het Provinciaal domein van Tillegem.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 92/1956.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 115.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Michiels

Sint-Michiels (Brugge)

omvat Autowerkplaats

Koning Albert I-laan 69, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Les Boulleaux

Koning Albert I-laan 188, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Koning Albert I-laan (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

Koning Albert I-laan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.